On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

EORI-numero

Kuinka hakea hollantilaista EORI-numeroa

Alankomaissa tulli tunnistaa taloudelliset toimijat EORI-numerolla. Toisin sanoen tullien on tiedettävä niiden, joiden on käsiteltävä tullia liiketoiminnan näkökulmasta, esimerkiksi laatimalla tavaroiden vienti- tai tuonti-ilmoitukset. Tämä pätee myös yrityksiin, joilla on esimerkiksi vienti-, huolitsija- tai logistiikkapalvelujen tarjoajan vienti- tai tuonti-ilmoitus. Tämä ilmoitus tehdään EORI-numerolla.

Milloin tarvitset EORI-numeron?

EORI-numero vaaditaan, jos sinulla on tosiasiallisesti yhteyttä tulliin. Näin on silloin, kun tulli-ilmoitus jätetään itsenäisesti, se jätetään puolestasi tai haet lupaa. Tämä numero (tullin laatima tai hakema) aktivoidaan, kun se sisällytetään tulli-ilmoitukseen. Siksi EORI-numero on välttämätön Alankomaissa toimiville tuonti- ja vientiyrityksille.

Kuinka voin etsiä EORI-numeron?
Voit tarkistaa toisen henkilön EORI-numeron verkossa tämän linkin kautta. Tämän kätevän työkalun avulla voit etsiä toisen henkilön EORI-numeron ja tarkistaa, onko se voimassa ja onko se todella olemassa.
Tarkista EORI-numero

Eori-numerokoodi
Tämän numeron pääkomponentilla on jo oma yritys, nimittäin RSIN tai BSN.
EORI-numero koostuu kirjaimista NL + RSIN (tai BSN) ja sisältää 9-numeroisen numeron kahden kirjaimen NL lisäksi. Jos RSIN (tai BSN) koostuu vähemmän kuin 9 numeroa, se on täydennettävä nollalla ennen RSIN (tai BSN) 9 numeroon (esimerkiksi NL000123456). Tämä kokonaisuus muodostaa EORI-numeron.

Kuinka voin hakea EORI-numeroa?
Veroasiantuntijamme voivat auttaa sinua pyytämään yrityksellesi EORI-numeroa. Yrityksemme on valmistunut kymmeniä onnistuneita EORI-numerohakemuksia ulkomaisille yrittäjille. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja EORI-numeron pyytämisestä.

EORI-numero pääkonttorissa ja sivukonttoreissa
EORI-numero on linkitetty vain pääkonttoriin (juridinen yksikkö). Liiketoimintayksiköt (sivuliikkeet) eivät saa EORI-numeroa. Sivukonttorit käyttävät pääkonttorin EORI-numeroa. Tämä pätee myös muiden jäsenvaltioiden sivukonttoreihin.

EORI-numero toisen jäsenvaltion pääkonttorissa
Yritys, jolla on tunnustettu pysyvä toimipaikka, joka ei ole sijoittautunut Hollantiin, voi hankkia hollantilaisen EORI-numeron. Tämän pitäisi käydä ilmi siitä tosiasiasta, että Alankomaiden veroviranomaisten ulkoministeriö on antanut veronumeron. Sitten se on itsenäinen kokonaisuus.

EORI-numero kolmannen maan pääkonttorissa
Kolmanteen maahan sijoittautuneella yrityksellä on oltava EORI-numero, jos se haluaa esimerkiksi tehdä tulli-ilmoituksen. EORI-numero myönnetään myös siinä jäsenvaltiossa, jossa se on tarkoitus tehdä ensimmäisen kerran.

EORI-numero ja esitys
Kolmanteen maahan sijoittautuneella yrityksellä, jolla ei ole tunnustettua pysyvää toimipaikkaa Alankomaissa, voidaan antaa tulli-ilmoitus Alankomaissa. Tämän voi tehdä valtuutettu tulliasiamies tai huolitsija epäsuoran edustajan luvan perusteella. Tämän tulliasiamiehen tai huolitsijan EORI-numero mainitaan ilmoituksessa.

Aikooko aloittaa tuonti- tai vientiyritys Alankomaissa?

Oletko kiinnostunut tuonti- tai vientiyrityksen avaaminen Alankomaissa? Tai haluat lisätietoja Alankomaiden tulli- ja tavaransiirtomääräykset?

Alankomaita pidetään porttina Eurooppaan, etenkin kaupan ja logistiikan kannalta. Rotterdam Europoort (Portti Eurooppaan) satama on yksi suurimmista satamista maailmassa ja suurin logistiikkasatama Euroopassa.

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?