On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Ulkomaisiin sijoituksiin liittyvä Alankomaiden lainsäädäntö

 Vuonna 2019 EU: n neuvosto hyväksyi tänään uuden kehyksen suorien ulkomaisten sijoitusten seulonnalle Euroopan unioniin saattamalla päätökseen ehdotusta koskevan lainsäädäntöprosessin.

Tämän seurauksena uusi kehys tulee voimaan huhtikuussa 2020. Uusi kehys, joka perustuu komission puheenjohtaja Junckerin vuonna 2017 pitämässään puheessa esittämään komission ehdotukseen, auttaa suojelemaan Euroopan turvallisuutta, yleistä järjestystä ja strategisia etuja. se koskee ulkomaisia ​​investointeja unionissa.

Presidentti Jean-Claude Juncker kommentoi neuvoston päätöstä: "Tänään tehty päätös osoittaa EU: n kyvyn toimia nopeasti, kun kansalaisten ja taloudemme strategiset edut ovat vaakalaudalla. Uuden sijoitusseulontakehyksen avulla meillä on nyt paljon paremmat mahdollisuudet varmistaa, että EU: n ulkopuolisten maiden investoinnit todella palvelevat etujamme. Olen sitoutunut työskentelemään sellaisen Euroopan puolesta, joka suojaa sekä kauppaa että muita alueita. osa uuden lainsäädännön mukaista lupaustamme. ”

Kauppakomissaari Cecilia Malmström kertoi olevansa erittäin tyytyväinen neuvoston päätökseen, koska EU hyötyy suuresti ulkomaisista sijoituksista, joilla on ratkaiseva merkitys taloudessa. Investoinnit strategisille aloille ovat kuitenkin lisääntyneet viime aikoina, mikä on johtanut terveeseen julkiseen keskusteluun aiheesta. Tämä uusi kehys tarjoaa paljon paremmat mahdollisuudet valvoa ulkomaisia ​​sijoituksia ja suojata Alankomaiden etuja. Hän odottaa nyt tekevänsä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tämän uuden lainsäädännön tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi.

Uudessa kehyksessä:

Perustetaan yhteistyömekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja ja nostaa huolensa erityisistä investoinneista.
Komissio voi antaa lausuntoja, jos investointi vaarantaa useamman kuin yhden jäsenvaltion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen tai jos sijoitus voi vaikuttaa hankkeeseen tai heikentää EU: n laajuista ohjelmaa, kuten Horisontti 2020 tai Galileo;
Kansainvälistä yhteistyötä sijoitusseulonnassa rohkaistaan ​​muun muassa jakamalla kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja tietoa yhteisistä huolenaiheista;
jäsenvaltioille asetetaan tiettyjä vaatimuksia, jotka haluavat ylläpitää tai ottaa käyttöön seulontamekanismin kansallisella tasolla. Lisäksi jäsenvaltioilla on vielä viimeinen sana, kun ilmenee kysymys siitä, sallitaanko tietylle sijoitustoiminnalle niiden alueella;
Tarve työskennellä lyhyissä, yritysystävällisissä määräajoissa ja tiukat salassapitovelvoitteet otetaan huomioon.

Sen jälkeen kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet neuvostossa ja antaneet myönteisen äänestyksen Euroopan parlamentissa 14. helmikuuta 2020, uusi EU: n lainsäädäntö, jolla luodaan EU: n puitteet sijoitusten seulonnalle, tulee voimaan tulevina viikkoina, 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Journal. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla ja komissiolla on 18 kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt tämän uuden mekanismin soveltamiseksi. Valmistelut ovat jo käynnissä, mukaan lukien säännöllinen tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden kanssa vuonna 2017 perustetussa erityisryhmässä.

Tausta

Tällä hetkellä 14 jäsenvaltiossa on käytössä kansalliset seulontamekanismit. Vaikka niiden rakenne ja soveltamisala voivat poiketa toisistaan, niillä on sama tavoite ylläpitää turvallisuutta ja yleistä järjestystä kansallisella tasolla. Useat jäsenvaltiot uudistavat seulontamekanismejaan tai ottavat käyttöön uusia.

EU: lla on yksi avoimimmista sijoitusjärjestelmistä maailmassa, kuten OECD on tunnustanut sijoitusrajoitusten indeksissään. EU on maailman johtava suorien ulkomaisten sijoitusten kohde: kolmansien maiden sijoittajien suorat ulkomaiset sijoitukset EU: hun olivat vuoden 2017 lopussa 6 miljardia euroa.

 

 

 

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?