Merkittävästä osakeomistuksesta saatavien tulojen vero (Tuloverokanta 2)

Jos Alankomaiden asukkaalla on ”huomattava omistusosuus” (”aanmerkelijk belang”) hyväksyttävän ulkomaisen tai hollantilaisen yhtiön osalta, tämän osakkuuden tuottamat tulot on ilmoitettava Box No. 2 henkilökohtaisia ​​tuloja koskevan veroilmoituksen muodossa.

Jos veronmaksajalla on suoraan tai välillisesti huomattava osa yhtiöstä, niin kaikki lainoista tai omaisuuseriin liittyvistä varoista yritykselle maksettavat tulot ovat verotettavia ja ne on ilmoitettava muista työpanoksista johdetun verolomakkeen ruudussa 1. henkilökohtainen tulo.

Lue lisää Box 2ista ulkomaisille osakkeenomistajille.

Mikä on merkittävä osake?

Veronmaksajia pidetään merkittävinä osakkeenomistajina, jos he omistavat välillisesti tai suoraan yksin tai yhdessä veropartneriensa kanssa:

  1. vähintään 5 prosenttiosuus yhtiön koko osakepääomasta (lukuun ottamatta peruutettuja osakkeita);
  2. omistaa ≥ 5 prosentin osuuden edellä mainituista osakkeista;
  3. voitto-osuudet (tai ”winstbewijzen” hollanniksi), jotka oikeuttavat ≥ 5 prosenttiin vuosivoitosta tai ≥ 5 prosentista kaikista selvitystuloista;
  4. vähintään 5-prosenttiosuus äänioikeudesta osuuskunnassa (tai ”Coöperatie” hollanniksi) tai yhdistyksen perustana (”coöperatieve vereniging”).

Edellä luetellut kriteerit ovat voimassa sekä oikeudellisessa että taloudellisessa omistuksessa eri muodoissaan.

Merkittäviä osakeomistuksia koskevat säännöt koskevat optioita, joilla hankitaan voitto-osuuksia / osakkeita samalla tavalla kuin osuuksia / osakkeita.

Merkittävien osakkuuksien verotuksen periaatteet ovat periaatteessa samat sijoitusrahastojen, osuuskuntien ja osuuskuntien osalta: kaikki nämä yhteisöt käsitellään yrityksinä.

Jos yksi yhtiö omistaa eri luokkien osakkeita, viiden prosentin kriteeri on voimassa kullekin luokalle erikseen. Osakelajit määräytyvät erityissääntöjen mukaisesti.

Jos veronmaksaja luokitellaan välilliseksi tai suoraan merkittäväksi osakkeenomistajaksi, muut tytäryhtiön liikkeeseen laskemat omistusosuudet ja osakkeet kuuluvat myös merkittävään osakeomistukseen, joten niihin sovelletaan samoja sääntöjä.

Merkittävät osakkeenomistajien verotettavat tulot

Merkittävät osakkeenomistajien verotettavat tulot muodostuvat osakkeenomistajien saamasta säännöllisestä voitosta (esim. Osingot) miinus kohdennettavissa olevat menot sekä osakkeisiin sisältyvistä osakkeiden luovutuksista saaduista myyntivoitoista. Henkilökohtaiset korvaukset voidaan vähentää näistä tuloista.

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, perittyjen merkittävien osakkuuksien saamat tulot voidaan vähentää osakkeiden hankinnan hinnasta kahden vuoden ajan.

Voimmeko auttaa sinua?

Pätevät veroneuvojat voivat tarjota neuvoja verotuksellesi. He voivat myös laatia ja toimittaa vuosittaisen tuloverokertomuksen ja käsitellä muita verovelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä omassa nimessänne. Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota meihin yhteyttä.