On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Alankomaat: todellinen yhdyskäytävä Euroopan mantereelle

Holland on jo pitkään ollut houkutteleva yrittäjille, jotka haluavat perustaa liiketoimintaa lukuisten sosiaalisten, kulttuuristen ja maantieteellisten tekijöiden vuoksi. Sen suhteellisen suotuisa verotuksellinen ilmapiiri on myös tärkeä edellytys päätöksentekoprosessissa.

Arvonlisävero (ALV)

Arvonlisävero on suuri vaikutus yritysten rahavirtoihin. Yleensä yritys voi pyytää arvonlisäveron palautusta sen aiheuttamalle summalle. Vielä voi kuitenkin kestää useita kuukausia, kunnes vero palautetaan määräajoin. Ulkomaisen arvonlisäverokannan kesto voi olla jopa yli vuosi ja sen kesto riippuu palautuskyselyä koskevasta EU: n jäsenestä.

Arvonlisäveron negatiivista vaikutusta kassavirtoihin on havaittavissa myös tuotteiden tuonnissa Euroopan unionissa. Tuojien on maksettava arvonlisävero, joka voidaan periä takaisin taannehtivasti, arvonlisäveroilmoituksessa tai aikaavievässä prosessissa, joka edellyttää erillistä hyvityshakemusta. Tämän seurauksena yhtiöiden on maksettava ennakkomaksua arvonlisäverosta niiden tuonnissa haitallisesti kassavirtoihin. Tätä taustaa vasten muutamat EU: n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet alv-maksujen lykkäämistä koskevia järjestelyjä, jotka muuten olisivat voimassa tuontihetkellä.

23-lisenssi

Hollannissa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus hakea 23-arvonlisäveron lykkäyslupaa. Tämä asiakirja mahdollistaa maahantuonnin arvonlisäveron lykkäämisen siihen saakka, kunnes se toimitetaan määräajoin. Ilmoituksessa arvonlisävero voidaan sisällyttää maksettavaksi, mutta samanaikaisesti sen määrä vähennetään myös arvonlisäveron alaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten ei välttämättä tarvitse ennakoida arvonlisäveroa. Ilman Art. 23-lisenssi, tuonnista perittävät arvonlisäverot tulevat välittömästi maksamaan maan rajalla. Sen jälkikäteen tapahtuva reklamaatio tapahtuu joko määräaikaisen tuoton kautta tai pitkällä vientitukimenettelyllä, joka vaatii erityisohjelmaa. Kuten yllä mainittiin, tämän arvonlisäveron palautus voi kestää kuukausia, jopa vuosia riippuen tapauksesta. Alv-lykkäyslisenssejä myönnetään Alankomaissa rekisteröidyille yrityksille ja kansainvälisille yrityksille, joilla ei ole paikallista toimipaikkaa, jotka ovat antaneet arvonlisäverotuksessa hollantilaisen veroviraston edustajan (verotuspalvelun tarjoajan, jolla on yleinen lisenssi).

Useimmissa EU: n jäsenmaissa tuonnin yhteydessä maksettava arvonlisävero on siirrettävä tulli- ja verohallinnolle tuonnin yhteydessä tai pian sen jälkeen. Irlannin, Saksan, Italian, Ison-Britannian, Espanjan ja Ruotsin kaltaiset maat eivät tarjoa vaihtoehtoja lykätyksi kirjanpidolle. Muissa maissa arvonlisäveron maksaminen voidaan lykätä, mutta vain tietyissä tapauksissa ja tiukoin edellytyksin. Ainoa maa, joka tarjoaa vastaavan mahdollisuuden Alankomaiden lykkäyslupaan, on Belgia. Siitä, että arvonlisäveron siirto voidaan siirtää, on toimitettava määräaikaisen alv-palautuksen toimittamiseen saakka.

EU: n direktiivillä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetaan mahdollisuus myöntää vapautus arvonlisäverosta tuontitavaroihin, jotka on tarkoitettu toiseen jäsenvaltioon tuonnin jälkeen. Tuotaessa varastointiin tai myyntiin tarkoitettuja tavaroita kyseisessä jäsenvaltiossa ei voida vapauttaa tuonnin arvonlisäverosta. On kuitenkin mahdollista keskeyttää arvonlisäveron ja tuontitullien maksaminen tietyn ajanjakson aikana.

Kun tavarat tulevat EU: n alueelle, yritykset voivat tallentaa ne ns. Tullivaroihin. Tällainen varastointi on mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka virallinen menettely vaihtelee valtion mukaan. Tällöin tullien ja arvonlisäveron maksaminen lykätään, kunnes tavarat poistetaan tullivarastosta. Tämän vuoksi alv- ja tullimaksut keskeytetään tilapäisesti kassavirran eduksi. Jonkin ajan kuluttua nämä verot tulevat maksettaviksi. Toisaalta, jos tavaroiden seuraava määräpaikka ei ole tiedossa, niiden varastoiminen tullivarastoon voi olla hyödyllistä. Esimerkiksi jos tavarat lähetetään myöhemmin kolmansiin maihin, arvonlisäveroa ja tulleja ei peritä.

Miksi sinun pitäisi valita Alankomaat yhdyskäytäväksi Eurooppaan

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että logistiset ja maantieteelliset tekijät ovat vain joitain merkittäviä syitä tavaroiden tuontiin Hollannin kautta. Mahdollisuus välttää alv-ennakkomaksua voi olla ratkaiseva yrityksille, jotka suunnittelevat tuontitavaroidensa reittejä.

On myös toinen seikka, jota ei pidä unohtaa: erilaisten tulli- ja verohallintojen reagointikyky Euroopan unionissa. Jotkut hyväksyvät tiukasti muodollisen lähestymistavan, kun taas toiset odottavat vuoropuhelua Hollannin tulli- ja verohallinto on avoin keskusteluille. Se tunnustetaan korkeasta palvelun laadusta ja proaktiivisesta lähestymistavasta. Virkamiehet ovat myös valmiita vahvistamaan erityisiä järjestelyjä kirjallisesti, mikä takaa varmuuden (etukäteen) verovelvollisille. Alankomaiden hallinnon reagointikyky on arvokas laatu ja vahva motivaattori sekä edullisten alv-järjestelyjen tuonti, jotta yritykset voivat valita Hollannin eurooppalaiseksi yhdyskäytäväksi.

Oletko kiinnostunut? Yrityksellämme on verkosto, paikalliset osaamiset ja kokemus, joka auttaa sinua tuonti- ja vientitoimintojen tehokkaassa jäsentämisessä sekä Hollannissa että ulkomailla. Olemme täällä pohtimaan tarpeitasi ja tavata heidät. Jos haluat lisätietoja mahdollisuuksista, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?