On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Alankomaat on asemassa houkuttelevana kohteena ulkomaisille yrityksille

Yrittäjät ovat korvaamattomia. Ne ovat Alankomaiden talouden moottori. Olemme suuresti velkaa työpaikoistamme, hyvinvoinnistamme ja kehitysmahdollisuuksistamme luoville itsenäisille ammatinharjoittajille, innovatiivisille aloittaville yrityksille, ylpeille perheyrityksille, globaaleille yrityksille ja suurelle, monipuoliselle ja vahvalle pienelle ja keskisuurille yrityksille.

Tilaa yrittäjille

Lainsäädäntöä uudistetaan, jotta yritykset voivat paremmin vastata sosiaalisiin ja teknisiin muutoksiin palveluillaan ja tuotteillaan. Sääntelypaineet ja hallinnolliset rasitteet ovat rajoitetut, esimerkiksi laajentamalla nykyistä yritysvaikutustestiä pk-yrityksellä.

Eri tarkistukset toimivat paremmin yhteistyössä, jotta parempaan täytäntöönpanoon liittyy vähemmän hallinnollisia ja valvontarasitteita. Yrityksille, joilla on sosiaalisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita, luodaan asianmukaiset säännöt ja enemmän tilaa säilyttäen samalla tasapuoliset toimintaedellytykset. Mahdollisuuksia alueellisille ja alakohtaisille pilottihankkeille, lailliselle koealueelle, koepaikoille (esimerkiksi drooneille) ja sääntöjen ulkopuolisille alueille lisätään. Määräyksiä ja asianmukaista valvontaa sovelletaan.

Alueellisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi kansallinen hallitus sinetöi "sopimukset" hajautettujen viranomaisten kanssa, jossa osapuolet sitoutuvat työskentelemään yhdessä uusien ratkaisujen löytämiseksi.

Innovaatioiden lujittaminen

Ammatillisessa koulutuksessa ammattilaiset, tekniikka ja käsityöt annetaan etusijalle, arvonkorotus ja uusi impulssi. Teknologiasopimusta ja Beta-teknologiayhteisöä jatketaan.
Kabinetti sijoittaa 200 miljoonaa euroa vuodessa perustutkimukseen. Lisäksi 200 miljoonaa euroa vuodessa on käytettävissä soveltavaan tutkimukseen. Tähän sisältyy ylimääräinen sijoitus suuriin teknologiainstituutteihin, jotka todistavasti vastaavat markkinoiden tarpeita, sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin yliopistoissa ja korkeakouluissa, joissa keskitytään beetaan ja tekniikkaan.

Luotto - ja pankkisektori

Kabinetti jatkaa hollantilaisen rahoitus- ja kehityslaitoksen InvestNL: n perustamista jo aloitetun järjestelyn mukaisesti, jolla on jo kolme päätavoitetta (ks. Parlamentin asiakirja 28165-nr266), ja se tarjoaa 2.5 miljardia euroa käytettäväksi oman pääoman ehtoisena.
Taloudelliset teknologiset innovaatiot (Fintech) edistävät innovaatioita ja kilpailua finanssialalla. Näiden innovatiivisten yritysten markkinoille tuloa yksinkertaistetaan ottamalla käyttöön kevyemmät pankki- ja muut lisenssit varmistaen samalla asiakkaiden riittävä suoja.
Hyvin aktivoidut pankit ovat kriittisen tärkeitä luotonannossa. Heti kun Basel IV: n tiukemmat vaatimukset tulevat voimaan, velkaantumisastetta koskeva vaatimus saatetaan vastaamaan eurooppalaisia ​​vaatimuksia.

Yhtäläiset toimintaedellytykset yrittäjille

Avointa taloutta on vaikea yhdistää esteisiin, joita hollantilaiset yrittäjät kohtaavat liian usein muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Tämä pätee myös ulkomaisiin yrityksiin, jotka ovat (osittain) valtion omistuksessa tai saavat valtiontukea. Alankomaat haluaa tehdä sopimuksia Euroopan tasolla ja kolmansien maiden kanssa tasapainon parantamiseksi.

Hallitusten ja yksityisten osapuolten välisen sopimattoman ja ei-toivotun kilpailun estämiseksi tiukennetaan markkina- ja hallintolain yleistä etua koskevaa säännöstä. Hallitusten kehittämissä toimissa, joita muuten markkinoiden osapuolet eivät tarjoa tai tarjoa riittävästi, kuten urheilu-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja uudelleenintegroitumispalvelut, hallitukset voivat edelleen tarjota niitä.
Franchising-lainsäädäntö otetaan käyttöön franchising-aseman vahvistamiseksi kilpailua edeltävässä vaiheessa.

Kilpailukykyinen yritysilmapiiri

Haluamme, että Alankomaat on maa, jossa yrityksille on houkuttelevaa sijoittautua ja josta hollantilaiset yritykset voivat käydä kauppaa ympäri maailmaa. Alankomaat hyötyy tästä, koska nämä yritykset lisäävät työllisyyttä, innovaatioita ja voimaa talouttamme. Monet ihmiset työskentelevät kansainvälisesti toimivissa yrityksissä ja niitä toimittavissa yrityksissä. Alankomaat on houkutteleva asuinmaa monille kansainvälisesti toimiville yrityksille. Tarvitaan toimenpiteitä sen pitämiseksi samalla tavalla globalisoituvassa maailmassa.

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?