On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Alankomaiden verolaki

Jos asut Alankomaissa tai saat Alankomaiden tuloja, sinun täytyy seurata verotusta koskevia kansallisia lakeja. Hollannissa asuvana asuvana (Alankomaissa asuva) tai Alankomaiden ulkomailla asuvalla (ulkomaisella) veronmaksajalla on maksettava tuloveroa Hollannissa.

Verotettavat Alankomaiden tulotyypit

Alankomaiden verolainsäädännössä tunnustetaan verotettavia 3-tulotyyppejä. Nämä luokitellaan laatikoihin. Laatikko 1 koskee omistukseen tai työhön liittyviä tuloja eli palkkoja, liiketulosta, eläkettä, säännöllisiä etuja ja omistusasuntoja. Laatikko 2 kattaa merkittävät korkotuotot ja Box 3 edustaa sijoituksista ja säästöistä saatua tuloa.

Hollannin verotusjärjestelmä on varsin monimutkainen, ja voit joutua maksamaan jopa neljänneksen henkilökohtaisista tuloistasi veroilla, mutta kaikki hinnat riippuvat muun muassa tekemäsi työn luonteesta ja asuinpaikastasi. Hollannin lakien mukaan verovelvollisten on toimitettava palautuksensa digitaalisessa muodossa huhtikuun alkuun mennessä. Jos tätä määräaikaa ei voida pitää erityistilanteesta johtuen, pidennys voidaan myöntää pyynnöstä.

vero-Alankomaat

Alankomaiden asukkaille / ulkomaille maksettavat verot

Veroilmoituksen muodossa Alankomaiden asukkaat ovat velvollisia ilmoittamaan saamansa tulot kaikkialla maailmassa, mukaan lukien määrät, joita Hollanti ei voi verottaa kansainvälisten tai kansallisten säännösten nojalla. Ulkomailla saadut työtulot, liiketoiminnan voitot ja myyntivoitot kuuluvat tällaisten tulojen luetteloon. Ulkomailla asuvat voivat valita, kohdellaanko he asukkaina verotuksen osalta. Henkilöiden, joilla on kotimaisten verovelvollisten asema, on ilmoitettava maailmanlaajuiset tulot, jotka mahdollistavat tämän tulon verotuksen toisessa maassa. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Hollanti tarjoaa verohelpotuksia (tai verohyvityksiä) omistamaa veroa vastaan. Kokenut hollantilainen asianajaja voi antaa neuvoja yrityksesi kätevimmistä mahdollisuuksista.

Hollannin yhtiövero (CIT)

Hollannin yhtiöt ja tietyt muualle sijoittautuneet yhteisöt, jotka saavat tuloja hollantilaisista lähteistä, ovat vastuussa yhtiövero (CIT). Yritykset, joiden pääoma koostuu osakkeista, osuuskunnista ja muista liiketoiminnasta vastaavista yhteisöistä, ovat verotettavien yhtiöiden luettelossa. Kaikkien yritysten on jätettävä veroilmoitukset vuosittain. Hakemuksen jättämisen määräaika on viisi kuukautta kyseisen vuoden lopussa. Kaikki verot on maksettava kahden kuukauden kuluessa kuitin arvioinnista.

Arvonlisävero on, sinänsä, kuluttajavero, joka on sisällytetty loppuasiakkaan tietystä palvelusta tai tuotteesta maksamaan hintaan. EU: n lainsäädännön mukaisesti arvonlisäveroa sovelletaan tavaroiden luovutukseen, palveluihin, tuontiin ja tavaroiden hankintaan. Hollannilla on kolme eri arvonlisäverokantaa: tavanomainen 19-prosentti, huumeiden, elintarvikkeiden, sanomalehtien ja kirjojen erityinen 6-prosenttimäärä ja kansainvälisen kaupan 0-prosenttimäärä, joka mahdollistaa hyödykkeiden arvonlisäverosta vapauttamisen.

Jos tarvitset lisätietoja ja henkilökohtaisia ​​neuvoja yrityksesi suhteen, ota yhteyttä paikallisiin asianajajoihimme.

ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?