Alankomaiden osakkuusyhtiöiden vapautus holdingyhtiöille

Tärkeä osa Alankomaiden yhtiöverojärjestelmää on erityinen osallistumisvapautus, jonka mukaan kaikki oikeudellisen osakeomistuksen tuottamat myyntivoitot ja osingot vapautetaan veroista.

Vaikka kaikki Hollannissa asuvat yhtiöt ovat yleisesti vastuussa verotuksellisista tuloistaan ​​maailmanlaajuisesti tuottamastaan ​​tulosta, voittoa, joka on peräisin osakkuudesta, on vapautettu verosta Alankomaissa verovelvolliseksi katsomansa osakkeenomistajan tasolla. Tätä verovapautusta kutsutaan Alankomaiden osallistumisvapaudeksi (jäljempänä "PE").

PE: llä on kaksi päätavoitetta. Puhtaasti kotimaassaan se estää yhden yrityksen tulojen kaksinkertaisen verotuksen (verottamalla sekä yrityksen tuloja että sen emoyhtiötä). Kansainvälisellä tasolla PE pyrkii välttämään kaksinkertaista verotusta eri maissa.

Yritysten verotus Alankomaissa

Yleensä kaikki paikalliset yritykset ovat velvollisia yhtiöveroon eli CIT: iin maailmanlaajuisesti tuottamiensa tulojen perusteella. Enintään 200 000 euron voittoihin CIT-korko on 16.5%. Kaikista tuloista, jotka ylittävät tämän kynnyksen, verotetaan 25 prosenttia. Vuonna 2021 alempi verokanta on 15% ja korkein 21.7%.

Yritysten asukkaat

Kaikkien kotimaisten hollantilaisten yritysten on maksettava CIT. Veroasema määräytyy erityisten olosuhteiden ja tosiasioiden perusteella. Tehokas hallintapaikka määritellään tietyin edellytyksin. Tämä on paikka, jossa:

 • tärkeitä liiketoimintaa koskevia päätöksiä tehdään;
 • johtajat tapaavat ja työskentelevät;
 • yritys tallentaa liiketoimintansa ja laatii tilinpäätöksen.

Niinpä yhteisöjä pidetään verotuksina, jos niiden tehokas hallintapaikka on Hollannissa.

Tukikelpoiset osuudet

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan PE: tä sovelletaan hollantilaisen emoyhtiön omistukseen perustuviin voittoihin, jos se täyttää alla luetellut vaatimukset:

 1. Emoyhtiö osallistuu vähintään viiteen prosenttiin osakepääomasta (vaihtoehtoisesti tilanteesta riippuen viisi prosenttia äänioikeudesta), jonka pääoma on jaettu osakkeisiin (vähimmäisrajan vaatimus);
 2. Vähintään yksi kolmesta edellytyksestä täyttyy:
 • emoyhtiö osallistuu tavoitteenaan kerätä suurempaa tuottoa kuin passiivisesta sijoituksesta salkkuun (motivaatiovaatimus);
 • tytäryhtiön välilliset ja välittömät varat sisältävät vähemmän kuin viisikymmentä prosenttia passiivista omaisuutta, johon sovelletaan alennettua verokantaa (omaisuusvaatimus);
 • Alankomaiden standardien mukaan tytäryhtiöllä on jo riittävä verorasitus (verotusvaatimus);
 1. Tytäryhtiön tuottamat voitot eivät ole vähennyskelpoisia tytäryhtiön kotimaan arvonlisäverotuksen osalta.

Osallistuminen ei ole sallittua vapautusta

Jos vähimmäiskynnyksen vaatimus (vähintään viisi prosenttia osallistumisesta nimelliseen osakepääomaan) on täytetty, mutta toinen PE: n edellytykset eivät ole, yhtiö saa enintään 5-prosentin hyvityksen osallistumisesta perittävään perumaksuun (lukuun ottamatta tukikelpoisia EU-osuuksia, joissa luotto voi kattaa koko veron).

Motivaatimus

Motivaatioon liittyy olosuhteet ja tosiasiat, ja se täyttyy, kun emoyhtiö sijoittaa tytäryhtiöönsä tavoitteena saada passiivisista sijoituksista suuremmat voitot. Vaatimus täytetään yleensä, jos emoyhtiö on aktiivisesti mukana tytäryhtiön johdossa tai jos sillä on merkittävä tehtävä konsernin liiketoiminnassa. Jos> 50 prosenttia tytäryhtiön konsolidoiduista varoista muodostuu omistuksista, joiden määrä on <5 percent, or the subsidiary (including its subsidiaries) functions predominantly as a leasinglicensing group financing company, then motive requirement will not be fulfilled.

Omaisuusvaatimus

Vapaa passiivinen omaisuus, johon sovelletaan alennettua verokantaa, on seuraavat ominaisuudet:

 • niitä ei käytännössä vaadita omistajansa yritykselle; ja
 • niiden tuottamasta voitosta verotetaan tosiasiallisesti <10%.

Kiinteä omaisuus täyttää aina tämän vaatimuksen "hyväksi" (ei koskaan pidä paikkaansa yrityksen toiminnassa ja sen verotuksessa). Markkinoilla olevien varojen käypä arvo on ratkaiseva vaatimuksen ehtojen täyttämiseksi. Omaisuusvaatimus on jatkuva ja enimmäkseen on täytettävä koko tilikauden ajan.

Leasing-, lisensiointi- tai ryhmärahoitukseen käytetyt varat katsotaan passiivisiksi, paitsi jos ne sisältyvät laissa määriteltyihin aktiivisen leasing- tai rahoitusyrityksiin tai niiden rahoitus koostuu ≥ 90% kolmannen osapuolen lainoista.

Verotusvaatimus

Yleensä osuuksiin katsotaan olevan asianmukaista verotusta, jos ne verotetaan voitoksi vähimmäisnopeudella 10 prosenttia. Jotkut veropohjien eroista, kuten laaja PE, verotuksen lykkääminen, kunnes voitonjako, vähennyskelpoiset osingot tai vähennysten puuttuminen korkotulojen vähennyksestä voivat johtaa voitto-oikeuden hylkäämiseen riittävänä vastuuta lukuun ottamatta tapauksia, joissa todellinen verokanta Alankomaiden standardien mukaisesti on ≥ 10%.

Miksi työskennellä kanssamme?

 • 100% tyytyväisyys taataan

 • 24-tunnin vasteaika

 • 500 + -yritykset muodostettiin

 • Asiakkaat 50 +: n eri maista

 • Yritysoikeuden asiantuntijat

 • Vapaa alustava kuuleminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jotkut viimeaikaisista asiakkaistamme

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?