On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Avaa energiayhtiö Hollannissa

Avaa energiayhtiö Hollannissa

Hollannilla on hyvä asema suhteessa energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin ja johtaa kaavioita kasvihuoneviljelyyn, biomassan jalostukseen ja tuulienergiaan meriympäristössä. Energia-ala tarjoaa huomattavan osan maan kansantulosta, työllisyydestä ja viennistä. Siksi Alankomaiden hallitus on ottanut käyttöön nykyaikaisen teollisuuspolitiikan, jotta se voisi hyödyntää paremmin harmaan ja vihreän energian mahdollisia taloudellisia mahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut avaamaan energiayhtiön Alankomaissa, ota yhteyttä kokeneisiin yhdistysneuvojamme. He auttavat sinua yrityksen perustamiseen ja oikeudellinen neuvonta.

Edullinen, luotettava ja puhdas

Taloudellinen kehitys ja yhteiskunnallinen hyvinvointi ovat yleensä suurelta osin riippuvaisia ​​kestävästä ja kestävästä energiasta, joka on edullinen, luotettava ja puhdas. Näiden perustavoitteiden saavuttaminen liittyy erottamattomasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiamarkkinoiden globalisoitumiseen. Jatkuvasti kasvavat vaatimukset kestäville energialähteille avaavat monia mahdollisuuksia energiakaupalle, liikenteelle ja tuotannolle alan marginaaleilla. Hollandilla on vahvat edellytykset maailmanlaajuisen energiateollisuuden jatkuvalle kasvulle. Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta sillä on pitkä rantaviiva tuulenergian talteenottoon. Siellä on kaksi tärkeintä satamaa Euroopassa: Rotterdam ja Amsterdam. Lisäksi sillä on merkittäviä maakaasuvarantoja ja kehittynyt kaasuinfrastruktuuri. Tästä syystä maalla on vahva kehityksen perusta, jonka tavoitteena on olla Euroopan huippuluokan energia-keskittymä.

Viisi vahvuutta uusiutuvista energialähteistä Alankomaissa

1. Vakavat odotukset 2050: lle

Hollandilla on kunnianhimoinen tulevaisuuden suunnitelma: sen tavoitteena on kehittää 2050-järjestelmän kohtuuhintainen, luotettava ja kestävä energia. Tältä osin maa odottaa vähentävän hiilidioksidipäästöjä 50%: lla ja tuottamaan noin 40 prosenttia sähkönsä kestävällä tavalla korjuu tuulivoima ja tuottaa biomassasta energiaa. CO2 päästöjä voidaan vähentää käyttämällä uusiutuvaa ja ydinenergiaa, energiansäästöä ja hiilen talteenottoa / varastointia. Uusiutuvan energian eurooppalainen direktiivi edellyttää, että 2020: llä 14 prosenttia EU: ssa käytetystä energiasta on uusiutuva.

2. Hajautettu energia

Hollanti kokeilee energiantuotantoa aalloista, biomassasta ja levistä. Se on löytänyt innovatiivisia ratkaisuja paikan päällä tapahtuvaan energiantuotantoon kasvihuoneissa, hiilidioksidin "kierrätyksestä" ja hukkalämmön hyödyntämisestä puutarhaviljelyssä. Siksi hajautetun energian osuus Hollannissa on huomattavasti suurempi verrattuna muihin maihin.

3. Euroopan johtava vihreän kaasun tuotanto

Holland on vakiintunut avain toimija Euroopan kaasumarkkinoilla. Se on merkittävä maakaasun tuottaja, kehittää alan kehittyneitä tekniikoita ja on maan tärkein kaasunvälittäjä. Maalla on viisi vuosikymmentä kokemusta julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien organisoinnista kaasualalla ja sitä pidetään tällä hetkellä eurooppalaisena keskuksena. Alankomaissa on vertaansa vailla oleva kyky käsitellä kysynnän kausivaihteluita ja varmistaa Luoteis-Euroopan haluttu tarjonnan joustavuus. Kuuluisa instituutti, esimerkiksi Groningenin Energia Delta, kouluttaa opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi Hollannista tulee myös johtava vihreän kaasun alue.

4. Laaja kokemus tehokkaasta energiasta ja vakaasta maineesta uusiutuvan energian tutkimuksessa

Alankomaiden energiateollisuudella ja hallituksella on pitkäaikainen perinne vapaaehtoisia monivuotisia energiatehokkuussopimuksia, jotka ovat johtaneet laajan kokemuksen kertymiseen. Tämän vuoksi Alankomaiden teollisuus on maailman tehokkaimpia energiankulutuksen kannalta. Alankomaat tunnustetaan kansainvälisesti uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergiatutkimuksen alalla, tutkimuslaitosten ECN, FOM ja useat yliopistot. Delftin teknillinen yliopisto on voittanut 7 kertaa kaksivuosittainen aurinkokennoja maailmanlaajuinen kilpailu (Solar Challenge) 2001: n jälkeen.

5. Laaja asiantuntemus tuulivoiman hyödyntämisessä offshore-alueella ja suunnitelmista tulla Euroopan biopolttoaineiden keskittymäksi

Hollantilaiset ovat johtavia asiantuntijoita tuulienergian keräämisessä merellä, biomassan rinnakkaispoltossa kivihiilellä tuotetuissa voimalaitoksissa, menetelmistä biomassan esikäsittelyyn, kaatopaikkakaasukäytössä sekä kylmä- ja lämpövarastoiduissa lämpöpumpuissa. Alankomaat sijaitsee myös kätevästi keskellä Eurooppaa, ja sillä on nykyaikainen petrokemian, teollisuuden ja logistiikan keskus Rotterdamin ympäristössä. Ei ole yllättävää, että maalla on pyrkimys tulla Euroopan biopolttoaineiden keskukseksi.

Lue täältä tutkia hollantilaista kemianteollisuutta.

ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?