On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Avaa sivuliike Alankomaissa

Kansainväliset yritykset, jotka aikovat perustaa läsnäolon Hollannin markkinoille edullisin kustannuksin, voivat avata paikallisia sivukonttoreita. Toimialalla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, ja sitä pidetään kansainvälisen yrityksen laajennuksena. Siksi ulkomailla asuva emoyhtiö on vastuussa kaikista toimistaan.

Alankomaiden sivukonttoreiden toimintaa johtavat emoyhtiöiden edustajat toimeksiannon nojalla. Sivuliikkeen on suoritettava samat toiminnot kuin emoyrityksellään, ja sen nimen on oltava sama. Sen toimintaa säätelevät samanaikaisesti Alankomaiden lait ja sen maan lainsäädäntö, johon kansainvälinen emoyhtiö on perustettu.

Toimiala tarjoaa kiinteän toimipaikan alhaisemmalle kustannukselle verrattuna muihin hollantilaisiin yritystyyppeihin eikä siihen ole sisällytetty vähimmäispääomavaatimuksia. Siksi monet kansainväliset yritykset haluavat tätä liiketoiminnan muotoa.

Hollannin konttorit vs. paikalliset yritykset

Haaran pääasiallinen määrittelyominaisuus verrattuna muihin liiketoiminnan muotoihin kuten tytäryhtiöitä Hollannissa, on täysin riippuvainen sen kansainvälisestä emoyhtiöstä. Siksi kansainvälinen yritys kantaa vastuun kaikista Alankomaiden sivuliikkeen velvoitteista ja veloista.

Yritys-rakenne-2

Toimialakohtaisen rekisteröintimenettely on helpompaa verrattuna muihin yritystyyppeihin, kuten yksityiseen osakeyhtiöön, mutta sen on kuitenkin täytettävä verotusta ja työllisyyttä koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Lain mukaan kaikki sivuliikkeen työntekijät olisi katettava sosiaalivakuutuksella. Muussa tapauksessa sivukonttorin edustaja voi tulla henkilökohtaisesti vastuussa, jos hän ei ole maksanut tarvittavia maksuja. Alankomaissa avautuvilla toimipaikoilla on yleensä samanlaiset taloudelliset velvoitteet kuin paikallisissa yrityksissä.

Alankomaiden muiden maiden kanssa allekirjoittamat lukuisat kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskevat sopimukset vähentävät sivuliikkeiden verotaakkaa, jos ne voivat saada rojaltien, korko- ja osinkoverotuksen lähdeveron vähennyksen.

Alankomaiden sivuliikkeen rekisteröinti

Toimiala on rekisteröitävä kauppakamarin kaupparekisteriin asiaa koskevien asiakirjojen ja yksityiskohtien kanssa ennen kuin se voi aloittaa toimintansa. Kaikkien asiakirjojen on oltava julkisesti noteerattuja, laillistettuna käännös hollanniksi. Valtuutus tapahtuu valtiossa, jossa emoyhtiö asuu.

Perustamista varten tarvittavat asiakirjat voivat olla tapauskohtaisia, mutta yleensä seuraavat ovat välttämättömiä: 

Rekisteröinnin jälkeen, Yrityksen rekisteri Alankomaissa vapauttaa rekisteröintitodistuksen, joka on tallennettu yksilölliseen numeroon. Tämän jälkeen sivukonttori on rekisteröitävä vero- ja sosiaaliturvamaksuihin. Kaikkien näiden vaiheiden jälkeen haara voi alkaa toimia Hollannissa.

Alankomaiden haaran avaamisen edut

Haarojen rekisteröintihakemus on helppoa ja vie vähemmän aikaa kuin hollantilaisen yrityksen suora sisällyttäminen. Siksi jotkut kansainväliset yritykset haluavat perustaa sivuliikkeitä. Muita etuja ovat alhaiset sisällyttämiskustannukset ja lievät kirjanpitovaatimukset.

Alankomaiden konttoreiden pääpiirteet ovat enemmän tai vähemmän samat kuin muissa maissa. Esimerkiksi Hongkongissa sivukonttoreiden ja rekisteröinnin menettelyt ovat hyvin samankaltaiset. Silti on parasta käyttää paikallisen asiantuntijan palvelukseen ottamista tai asianajajaa, jotta voit noudattaa hollantilaisia ​​sääntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat yrityksen perustamista.

Jos tarvitset lisätietoja hollantilaisen liiketoiminnan aloittamisesta, ota yhteyttä paikallisiin edustajiimme yrityksen perustamisessa.

Kansainväliset yritykset, jotka aikovat perustaa läsnäolon Alankomaiden markkinoille edullisin hinnoin, voivat avata paikallisia konttoreita. Sivuliikkeellä ei ole oikeushenkilöllisyyttä, ja sitä pidetään kansainvälisen yrityksen laajennuksena. Siksi ulkomaille sijoittautunut emoyhtiö on vastuussa kaikesta toiminnastaan. Alankomaiden sivukonttoreiden toimintaa johtavat emoyhtiöiden edustajat toimeksiannon nojalla. Sivuliikkeen on suoritettava samat toiminnot kuin emoyrityksellään, ja sen nimen on oltava sama. Sen toimintaan sovelletaan samanaikaisesti Alankomaiden lakeja ja sen maan lainsäädäntöä, johon kansainvälinen emoyhtiö on perustettu. Sivuliike tarjoaa kiinteän toimipaikan halvemmalla kuin muut hollantilaiset yritystyypit, eikä sen perustamiseen sovelleta vähimmäispääomavaatimuksia. Siksi monet kansainväliset yritykset suosivat tätä liiketoimintamuotoa.

Hollannin konttorit vs. paikalliset yritykset

Haaran pääasiallinen määrittelyominaisuus verrattuna muihin liiketoiminnan muotoihin kuten tytäryhtiöitä Hollannissa, on täysin riippuvainen sen kansainvälisestä emoyhtiöstä. Siksi kansainvälinen yritys kantaa vastuun kaikista Alankomaiden sivuliikkeen velvoitteista ja veloista. Yritys-rakenne-2 Sivuliikkeen rekisteröintimenettely on helpompaa verrattuna muihin yritystyyppeihin, esimerkiksi osakeyhtiöön, mutta sen on silti noudatettava verotusta ja työllisyyttä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Lain mukaan kaikkien sivuliikkeiden työntekijöiden tulee olla sosiaalivakuutettuja. Muussa tapauksessa sivuliikkeen edustajasta voi tulla henkilökohtainen vastuu, jos tarvittavia maksuja ei suoriteta. Alankomaissa avatuilla sivukonttoreilla on yleensä samanlaiset taloudelliset velvoitteet kuin paikallisten yhtiöiden. Alankomaiden muiden maiden kanssa allekirjoittamat lukuisat kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset vähentävät sivuliikkeiden verotaakkaa, jos ne oikeuttavat rojaltien, korkojen ja osinkojen lähdeveron alentamiseen.

Alankomaiden sivuliikkeen rekisteröinti

Sivuliike on rekisteröitävä kauppakamarin kaupparekisteriin asiaankuuluvien asiakirjojen ja yksityiskohtien kanssa, ennen kuin se voi aloittaa liiketoimintansa. Kaikkien asiakirjojen on oltava notaarin vahvistamia. Notaarin vahvistaminen tapahtuu valtiossa, jossa emoyhtiö asuu. Perustamista varten tarvittavat asiakirjat voivat olla tapauskohtaisia, mutta yleensä seuraavat ovat välttämättömiä: todisteet kansainvälisen yrityksen perustamisesta (ote kotimaan kaupparekisteristä, rekisteröintipäivä ja yrityksen tiedot), rekisteröintitodistus, nimi, rekisteröity osoite, johtajien ja sihteerin (tai muiden johtajien) nimet ja tiedot, keskustelun protokolla, jossa hallitus päätti avata sivuliikkeen, sivuliikkeen osoite ja nimi, edustajan nimi, edustajan valtuudet ja haaratoiminta . Liikemies asettaa leiman sopimukseen Rekisteröinnin jälkeen, Yrityksen rekisteri Alankomaissa vapauttaa rekisteröintitodistuksen, joka on tallennettu yksilölliseen numeroon. Tämän jälkeen sivukonttori on rekisteröitävä vero- ja sosiaaliturvamaksuihin. Kaikkien näiden vaiheiden jälkeen haara voi alkaa toimia Hollannissa.

Alankomaiden haaran avaamisen edut

Sivuliikkeen rekisteröinti on helppoa ja vie vähemmän aikaa kuin hollantilaisen yrityksen suora perustaminen. Siksi jotkut kansainväliset yritykset haluavat perustaa sivuliikkeitä. Muita etuja ovat alhaiset perustamismenot ja lievät kirjanpitovaatimukset. Alankomaissa sijaitsevien sivuliikkeiden pääpiirteet ovat suunnilleen samat kuin muissa maissa. Esimerkiksi Hongkongissa sivuliikkeiden verotusta ja rekisteröintiä koskevat menettelyt ovat hyvin samanlaisia. On kuitenkin edun mukaista käyttää paikallisen perustetun asiantuntijan tai asianajajan palveluja varmistaaksesi, että noudatat Alankomaiden sääntöjä ja sääntöjä yrityksen perustamisesta. Jos tarvitset lisätietoja hollantilaisen yrityksen perustamisesta, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin yrityksen perustamisessa. ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?