On kysymys? Soita asiantuntijalle
PYYDÄ ILMAINEN NEUVOTTELU

Muistio hollantilainen DGA

Päivitetty 28. marraskuuta 2022

1. Johdanto

Tällä muistiolla pyrimme antamaan sinulle neuvoja siitä, mikä on paras tapa luoda vakaa yritysrakenne. Tämä edellyttää myös sen tekemistä verotukseen soveltuvaksi ja kannattavaksi. Aiomme tarkastella sellaisia ​​tekijöitä kuin yrityksen rakenne, tuloverot ja johtaja-osakkeenomistajan vähimmäispalkka (hollanti: DGA). Lisäksi hahmotellaan kuinka sopeutua ulkomailla asuvaan DGA:hen esimerkiksi rajat ylittävissä tilanteissa. Tässä artikkelissa käytämme teoreettista tapausta hollantilaisen BV:n kanssa, jonka DGA asuu Italiassa. Näillä tiedoilla teimme tutkimusta tarvittavasta DGA-palkoista, kannattaako italialaisen osakkeen perustaminen ja miten osinkoja verotetaan.

Jokaisella DGA:lla on osakkeita yhtiössään ja näin ollen hän saa osinkoa. Osinkoa, joka tulee merkittävästä korosta, verotetaan Alankomaissa 26,9 %:lla, kun taas syntyneestä tulosta verotetaan vähintään 37,07 % ja enintään 49,5 %. Tulovero on paljon korkeampi kuin merkittävistä koroista maksettavien osinkojen vero. Tämän prosenttieron vuoksi Alankomaiden hallitus otti fiktiivisen työpaikan yrityksen DGA:lle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että DGA:n on saatava palkkaa BV:stään. Keskustelemme tästä aiheesta seuraavaksi.

2. Hollantilaisen DGA:n palkkavaatimukset

Alankomaiden verolaki edellyttää, että jokainen johtaja-osakkeenomistaja maksaa itselleen palkkaa hollantilaiselta BV:ltä. Alankomaiden palkkalain ("wet op de loonbelasting") 12 a artikla edellyttää, että DGA:lla on palkka, joka vastaa suurinta summaa seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

  • 75 % palkasta vertailukelpoisimmassa työssä;
  • Yrityksen kaikkien työntekijöiden korkein palkka;
  • € 48.000.

Tästä palkasta verotetaan tuloveroa johdannossa mainitulla tavalla, 37,07 % tai 49,5 % palkan korkeudesta riippuen.

2.1 DGA:n palkka rajatylittävissä tilanteissa

Yllä mainitut palkkavaatimukset koskevat kaikkia hollantilaisia ​​DGA:ta, joka myös asuu fyysisesti Alankomaissa. Teoreettisessa tapauksessamme DGA asuu kuitenkin Italiassa. Tämä tosiasia tekee kuvitteellisesta tilanteestamme niin sanotun rajat ylittävän tilanteen. DGA-palkka on vain Alankomaiden verolaki, joten se ei ole jotain, jota myös muut maat soveltavat ja/tai tietävät. Rajatylittävissä tilanteissa meidän on aina tutkittava olemassa olevaa verosopimusta Alankomaiden ja sovellettavan maan, tässä tapauksessa Italian, välillä, kuten totesimme. Vaaditun DGA-palkan ainutlaatuisuuden vuoksi maan on ensin hyväksyttävä tämä hollantilainen asetus, ennen kuin sitä sovelletaan myös sen omiin kansalaisiin. Jos katsot Alankomaiden ja Italian välistä verosopimusta, et löydä sellaista lakia tai asetusta.

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hollantilaisen BV:n DGA:n, joka asuu tällä hetkellä Italiassa, ei tarvitse ottaa huomioon laissa vaadittua hollantilaista DGA:n vähimmäispalkkaa. Emme myöskään löydä asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä mitään ulkomailla asuvan DGA:n vähimmäispalkasta. Tämä tarkoittaa, että DGA ei ole velvollinen maksamaan itselleen palkkaa. Lisäksi kuvitteellinen DGA-palkka ei ole veronalaista Alankomaissa. Joten jos ulkomailla asuva hollantilainen DGA haluaa saada palkkaa, hän voi vapaasti päättää tehdä tämän. Sanomattakin on selvää, että tätä palkkaa verotetaan sitten Alankomaissa.

2.2 Osingot

DGA:n on luonnollisesti saatava rahaa elantonsa varten. Huomaa, että kaikkea, mitä DGA saa ja jota ei voida luokitella "palkaksi", kutsutaan osinkoksi. Osinkoa, kun kyseessä on huomattava osuus, eli kun omistat vähintään 5 % yrityksen osakkeiden kokonaismäärästä, verotetaan Alankomaiden verolain mukaan 26,9 %:n verokantaa vastaan. Kun tarkastelemme Italiassa asuvaa DGA:ta, meidän on jälleen tutkittava Alankomaiden ja Italian välistä verosopimusta saadaksemme selville, missä osinkoa verotetaan. Verosopimuksen 10 artiklassa todetaan, että osinkoa verotetaan toisessa maassa, eli siellä, missä DGA asuu, tässä tapauksessa Italiassa. Siitä huolimatta Alankomaat saa myös verottaa osinkoa 15 prosentin verokantaa vastaan. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Alankomaissa maksettu vero on näin ollen vähennyskelpoinen Italiassa.

 

3. Rakenne

Nyt kun tiedämme, miten kaikkea verotetaan, voimme pohtia tarkemmin, miten itse yritys rakennetaan tehokkaimmin. Tässä skenaariossa on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on perustaa holdingyhtiö Italiaan ja saada osinko tällä osuudella, ennen kuin jaat itse osingon. Toinen vaihtoehto on saada osinko suoraan ilman ylimääräistä omistusta. Esittelemme ja selitämme molemmat vaihtoehdot yksityiskohtaisemmin alla.

 

3.1 Italian Holding

Kun päätät valita italialaisen osuuden teoreettisessa tilanteessamme, hollantilainen BV maksaa yhtiöveron Alankomaihin. Jälkeenpäin jää voittoa verojen jälkeen ja voit maksaa osinkoa osakkeenomistajalle; italialainen holding. Normaalisti Alankomaiden veroviranomaiset pidättävät 15 % ennakonpidätyksen osingosta. Mutta tässä tapauksessa Alankomaiden verolaki tarjoaa mahdollisuuden maksaa 100 % osinkona italialaiselle omistusosuudelle maksamatta veroja Alankomaissa.

Tämä on mahdollista vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osakkeet omistetaan ilman verojen välttämistä;
  • Rakenne valitaan liiketoiminnallisista ja/tai kaupallisista syistä, ei verotuksellisista syistä, kuten veronkierto.

Tämä viimeinen ehto voi teoriassa saada sinut keskustelemaan Alankomaiden veroviranomaisten kanssa, vaikka emme ole ennen nähneet tällaista tapausta. Muista, että veronkierto voi johtaa Alankomaissa koviin sakkoihin ja pahimmassa tapauksessa vankilaan.

3.2 Ei pitoa välissä

Jos et valitse italialaista omistusta, yllä oleva kuva näyttää meille vaihtoehtoisen rakenteen yhtiölle. Osakkeenomistaja saa osingon suoraan hollantilaiselta BV:ltä. Tässä tapauksessa Alankomaissa verotetaan 15 prosenttia, joka on sitten vähennyskelpoinen Italiassa olemassa olevien kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sääntöjen vuoksi. Osakkeenomistaja maksaa saaduista osingoista myös veroja Italiassa.

4. Johtopäätös

Lyhyesti sanottuna voimme päätellä, että äsken keskustelemassamme esimerkissä ei ole olemassa sellaista asiaa kuin kuvitteellinen työpaikka ja palkka DGA:lle. Tämä tarkoittaa, että DGA:n ei tarvitse maksaa itselleen palkkaa, vaan hän voi valita sen sijaan osingon maksamisen. Siksi DGA voi välttää Alankomaiden tuloveron maksamisen palkasta. Kun he kuitenkin päättävät maksaa itselleen palkkaa, sitä verotetaan Alankomaissa 37,07–49,5 prosentin verokannan mukaan palkan korkeudesta riippuen.

Saatua osinkoa verotetaan valitusta rakenteesta riippuen joko Italiassa tai Hollannissa ja Italiassa. Kun italialainen holdingyhtiö saa osingon, Alankomaat ei verota osinkoa, vaan ainoastaan ​​sillä ehdolla, että italialainen holdingyhtiö ei omista hollantilaisen BV:n osakkeita verojen välttämiseksi, ja toiseksi, että valittu rakenne on valittava, koska liiketoiminnallisista tai kaupallisista syistä. Kun osakkeenomistaja saa osingon suoraan Dutch BV:ltä, Alankomaat verottaa tätä osinkoa 15 prosentin verokantaa vastaan. Verosopimuksen ja kaksinkertaisen verotuksen välttämisen vuoksi tämä on vähennyskelpoinen Italiassa ja osinkoa verotetaan Italiassa.

Yhteenveto

  • Holding-yhtiö Italiassa ja BV Alankomaissa

Jos sinulla on yritys Alankomaissa ja omistusosuus Italiassa, on mahdollista maksaa 0 % osinkoa Alankomaissa. Esimerkiksi: Giovanni-niminen asiakas, jolla on yritys "Armani Holding" Italiassa, ja hän omistaa myös BV:n "Armani Netherlands" Hollannissa. Hän tekee 100.000 15 € voittoa. Tämän jälkeen hän maksaa 15.000 prosentin yhtiöveron Alankomaissa (85.000 85.000 euroa). Voitosta jää verojen jälkeen 0 XNUMX euroa. Hän maksaa tällä italialaiselle holdingyhtiölleen XNUMX XNUMX euroa osinkoja. Tätä ei veroteta. Tämä XNUMX % johtuu eurooppalaisesta äiti-tytär -direktiivistä (jos omistusosuutesi omistaa yrityksen tytäryhtiönä, veroa ei peritä). Ja sitten rahat vastaanottaa hänen italialainen holdingyhtiönsä. Jos hän haluaa maksaa italialaiselta holdingyhtiöltään itselleen henkilökohtaisesti, hänen on maksettava säännöllisesti veroja Italiassa.

  • Italialainen osakkeenomistaja/johtaja ja BV Alankomaissa

Tässä tapauksessa Giovanni omistaa suoraan Netherlands BV:n, mutta hän asuu Italiassa. Joten: Giovanni on 100 % "Armani Netherlandsin" osakkeenomistaja. Tässä skenaariossa hän tekee saman verran voittoa ja maksaa sitten itselleen 85.000 15 euroa osinkona. Jos hän ei omista omistusosuutta, hän maksaa 85.000 % osinkoveroa Alankomaissa. Tämä tarkoittaa, että hän maksaa (15 12.750 € * 72250 % = XNUMX XNUMX €) veroa. Giovanni saa XNUMX XNUMX euroa italialaiselle henkilökohtaiselle pankkitililleen. Hänen on selvitettävä, mikä on henkilökohtainen tulovero tässä tapauksessa Italiassa.

  • DGA palkka

Joten miten se toimii vaaditulla DGA-palkalla? Koska Giovanni ei asu Alankomaissa, vähimmäispalkkavaatimusta ei ole. Hän saa kuitenkin maksaa itselleen johtajan palkkaa Alankomaista ja maksaa veroa Alankomaissa, mutta tämä on vapaaehtoista. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Intercompany solutions saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?

OTA YHTEYS EXPERT
Omistettu tukemaan yrittäjiä aloittavassa ja kasvavassa liiketoiminnassa Alankomaissa.

Jonkin jäsen

menuchevron-alasristi ympyrä