On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Pitkä vapautus hollantilaisesta lähdeverosta osingoista

Syyskuussa 19, 2017 (Alankomaiden budjettipäivä) julkaistiin virallinen lainsäädäntöehdotus Alankomaiden osinkojen lähdeveron muuttamisesta 2018-verohallinnon yhteydessä. Yhteenvetona ehdotuksessa viitattiin laajennettuun verovapautukseen verovapaasta osingosta, jota sovellettiin yksipuolisesti tavoitteena säilyttää suotuisa verotuksellinen ilmapiiri Hollannissa.

Senaatti hyväksyi samana päivänä kaikki vuoden 2018 verosuunnitelmaan sisältyvät ehdotukset. Siksi osinkojen laajennettu lähdeverovapaus on voimassa 1 alkaen.

Alankomaiden poikkeus ennakonpidätyksestä ennen tammikuun 1, 2018

Alankomaat on jo useiden vuosien ajan myöntänyt emoyhtiöille sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011 / 96 / EU mukaisen osingonjaon jakamisesta EU: n tai ETA: n (Euroopan talousalueen) emoyhtiöille eri jäsenvaltioiden tytäryhtiöitä. Tämän asiakirjan mukaan tytäryhtiöiden eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emoyhtiöihin jakamat tulot eivät ole osinkojen lähdeveroa, jos seuraavat yhteiset vaatimukset täyttyvät:

  • Emoyhtiön oikeudellinen muoto on lueteltava direktiivin 2011 / 96 / EU liitteessä I;
  • Emoyhtiön on asuttava EU: n jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja maksettava yhtiöveron tuloistaan ​​ilman poikkeusmahdollisuuksia.
  • Yrityksen on hallussaan oltava vähintään 10 prosenttia tytäryhtiön äänimäärästä (tai pääomasta). Direktiiviä muutettiin tämän hallussapitovaatimuksen vähentämiseksi. Se laski 25 prosentista vuonna 2005 20 prosenttiin vuonna 2006; seuraavien kahden vuoden aikana se oli 15% ja vuonna 2009 10%.
  • Vaatimus tilan vähimmäisajasta (jos sellainen on) on täytettävä.

Pitkä vapautus hollantilaisista lähdeveroista osingoista tammikuusta lähtien 1, 2018

Vuoden 2018 alusta, Alankomaiden vapautus lähdeverosta osinkoihin liittyvällä laajuudella. Sitä sovelletaan osingonjakoon seuraavissa tapauksissa:

  • Emoyhtiö olisi ollut pätevä osallistumisvapauteen Alankomaissa, ts. Sen omistusosuus jakeluyhtiössä / tytäryrityksessä on vähintään 5 prosenttia;
  • Emoyhtiö sijaitsee ETA: ssa, EU: ssa tai maassa, joka on allekirjoittanut verosopimusta Alankomaiden kanssa, mukaan lukien osinkoja koskevat määräykset.
  • Yhtiölle ei ole kielletty lähdeveron alentamista Alankomaiden ja sen maan välisten osinkojen osalta, joissa se asuu väärinkäytösten vastaisen säännöksen nojalla.
  • Emoyhtiö ei omista osaa jakeluyhtiön / tytäryhtiön pääomasta, jonka päätehtävänä on välttää osingot Alankomaiden lähdevero. Tämä tila varmistetaan "subjektiivisella testillä". Tarkastellaan, onko yhtiö omistanut osan jakeluyhtiön / tytäryhtiön pääomasta, jonka tarkoituksena on kiertää osingoista saatavia alankomaalaisia ​​lähdeveroja ja jos yhtiö on sijoittautunut parempaan asemaan suhteessa osinkojen hollantilaiseen lähdeveroon . Jos arviointi antaa positiivisen tuloksen, sitä seuraa "objektiivinen testi". Sen tarkoituksena on selvittää, onko yhteisö keinotekoinen eli sitä ei ole osoitettu taloudellisista tosiseikoista johtuvista laillisista liiketaloudellisista syistä. Yleensä yhteisöjä ei pidetä keinotekoisina tapauksissa:
  • emoyhtiöllä on liiketoiminta; tai
  • yhtiö on omistusosuus, joka on hankkinut paremman aseman Alankomaiden osinkojen lähdeveron suhteen verrattuna epäsuoriin osakkeenomistajiin (isovanhempi yhtiö), jolla on liiketoimintaa, mutta sen merkityksellinen sisältö on riittävä. Tämä tarkoittaa sitä, että emoyritys (väliomistusosuus) täyttää Alankomaiden laissa säädettyjen lisäksi kaksi sisältöä koskevaa lisävaatimusta: 1) Emoyhtiöllä on työntekijöille vähintään 100 000 euron kustannukset; 2) Emoyhtiöllä on toimistotilaa, jossa se harjoittaa liiketoimintaansa.

Alankomaat BV -yhtiön holdingrakenne

Aineiden lisävaatimukset ovat voimassa huhtikuusta 1, 2018.

Kuka saa etua?

Alankomaiden osingoista perittävän lähdeveron vapautus koskee EU: n ulkopuolelle sijoittautuneita emoyhtiöitä, jotka harjoittavat aktiivisia yrityksiä ja jotka asuvat sellaisissa lainkäyttöalueilla, joiden kanssa Alankomaat on allekirjoittanut verosopimuksia. Perussopimuksiin on sisällyttävä osinkoja koskevat säännökset, joissa säädetään osittaisista lähdeveronvähennyksistä.

Intercompany Solutions BV

Kehitätkö yritystä EU: n ulkopuolelle ja harkitset laajentamista uusille markkinoille yli maasi rajojen? Osinkojen lähdeveroa koskevan vapautuksen laajempi soveltamisala tekee Hollannista kätevän toimivaltansa EU: n ulkopuolisille yrityksille, jotka etsivät vaihtoehtoja laajentaa toimintaansa Hollantiin ja Euroopassa.

Tiimimme Intercompany Solutions Hänellä on taidot ja tiedot tukemaan sinua laajentumisprosessin jokaisessa vaiheessa. Olisiko sinulle hyödyllistä työskennellä pätevän kumppanin kanssa auttaaksesi sinua laajentumissuunnitelmissa? Ota yhteyttä ammattilaisten kanssa, keskustele ideoistasi ja katso, mitä voimme tehdä sinulle.

 ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?