On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Hollannin kirjanpito- ja tilintarkastusvaatimukset: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Hollannin kirjanpito- ja tilintarkastusvaatimukset: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Kun aloitat liiketoiminnan Alankomaissa, koet pian, että maassa on tiukasti säännelty ammatillinen ympäristö yrityksille ja yrityksille. Tilinpäätös voidaan nähdä perustana Hollannin yritysjärjestelmälle, samoin kuin tarkastuksille ja tarkastusten julkaisuille. Tässä artikkelissa tarjoamme sinulle lisätietoja hollantilaisista kirjanpito- ja tilintarkastusvaatimuksista.

Tilinpäätöksen laatiminen Alankomaissa

Jokaisella Alankomaiden yhteisöllä on velvollisuus laatia (vuosi) tilinpäätös. Tämä vaatimus on mainittu laissa ja yleensä sisällytetty myös yrityksen sääntöihin. Onko sinulla sivuliike Alankomaissa vai haluatko avata sellaisen? Sitten sinun on myös toimitettava kopio tilinpäätöksestäsi paikallisen kauppakamarin kaupparekisteriin sillä alueella, jossa haaratoimistosi sijaitsee. Toisaalta sivukonttorin ei yleensä tarvitse laatia omaa tilinpäätöstään. Kaikissa muissa tapauksissa sinun on.

Miksi tämä on välttämätöntä?

Tilinpäätöstä voidaan pitää Alankomaiden oikeusjärjestelmän kulmakivenä, koska se tarjoaa avoimuutta liiketoiminnallesi. Sen vieressä; tilinpäätös ovat hallinto- ja ohjausjärjestelmän perusta. Ensisijainen syy vaaditaan tilinpäätös on se, että se toimii raporttina osakkeenomistajille. Tämän jälkeen osakkeenomistajien on tarkoitus vapauttaa hallitus heidän suorituksensa perusteella, kun tilinpäätös on hyväksytty.

Tilinpäätöksen laatimisen välttämättömyydelle on myös toinen tärkeä syy, nimittäin se, että velkojat ovat suojattuja ja tuntevat yrityksesi tilan. Kaupparekisteriin pääsee yleisöltä yleensä pientä maksua vastaan. Sitä pidetään erittäin tärkeänä tietolähteenä ja tarjoaa avoimuutta muille yrityksille sekä potentiaalisille sijoittajille ja asiakkaille. Viimeinen mutta ei vähäisin; tilinpäätös on myös ratkaiseva verotuksen kannalta. Pohjimmiltaan toimii tilinpäätös.

Alankomaiden kirjanpitostandardit

Kaikkia Alankomaiden kirjanpitosääntöjä ja määräyksiä säännellään lailla. Esimerkiksi Alankomaiden yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (GAAP) perustuvat enimmäkseen EU: n direktiiveihin. Alankomaiden GAAP-sääntöjä sovelletaan kaikkiin oikeushenkilöihin, kuten BV ja NV. Jotkin kumppanuudet kuuluvat myös samaan soveltamisalaan. On myös joitain ylimääräisiä sääntöjä pörssinoteeratuille yrityksille, vakuutusyhtiöille ja tietyille rahoituslaitoksille.

Vaikka Alankomaiden GAAP eroaa kansainvälisistä rahoituksen raportointistandardeista (IFRS), vuodesta 2005 lähtien on pakollista noudattaa IFRS-standardeja rakenteellisesti. Tämä koskee myös edellä mainittuja vakuutusyhtiöitä ja rahoituslaitoksia. Jos sinulla on BV tai NV, voit soveltaa IFRS-standardeja, jos haluat niin tehdä. Muista vain, että tämä tarkoittaa myös tarkastusta.

Mitä Alankomaiden tilinpäätöksen on sisällettävä?

Hollannin vakiomuotoisessa tilinpäätöksessä on oltava tietyt vähimmäistiedot. Tähän sisältyy ainakin tase, mutta myös tuloslaskelma. Sen lisäksi tileihin on lisättävä huomautuksia, jos tietoja on ristiriitaisia ​​tai epäselviä tietoja. Joskus sovelletaan lisävaatimuksia.

Tietoa hollantilaisista kirjanpitoperiaatteista

Kirjanpitoa Alankomaissa hallitsevat tietyt periaatteet. Ne muotoilevat joukon sääntöjä, joilla varmistetaan, että tilinpäätös ja tiedot ovat selkeät ja ytimekkäät. Toimitettavien tietojen on oltava:

 • ymmärrettävä
 • merkityksellinen
 • luotettava
 • vertailukelpoinen

Toimitettujen taloudellisten tietojen on yleensä heijastettava yrityksen tai yrityksen asemaa rehellisesti ja selkeästi periaatteiden mukaisesti. Kaikissa tarvittavissa asiakirjoissa, kuten taseessa, liitetiedoissa ja tuloslaskelmassa, on esitettävä oma pääoma tilinpäätöspäivänä johdonmukaisesti. Sen lisäksi voiton, jonka ansaitsit vuoden aikana, tulisi olla esimerkki yrityksen maksuvalmius ja maksukyky.

Taseen ja tuloslaskelman ja liitetietojen tulee esittää tasapuolisesti ja johdonmukaisesti oma pääoma tilinpäätöspäivänä ja vuoden voitto sekä mahdollisuuksien mukaan yrityksen maksukyky ja likviditeetti. Nämä kirjanpitoperiaatteet on esitettävä selkeästi tilinpäätöksessä, ja niitä voidaan muuttaa vain, jos muutokseen on vankka syy (ollenkaan). Näissä tapauksissa sekä tietyn muutoksen syyt että muutosten vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan on ilmoitettava liitetiedoissa. Juuri tästä syystä muistiinpanot ovat niin tärkeitä. Alankomaiden laissa ja lainsäädännössä säädetään kaikista tärkeistä julkistamis- ja arvostamisvaatimuksista. se puhuu puolestaan, että jokaisen hollantilaisen yrityksen on noudatettava näitä vaatimuksia.

1. Vakauttamisvaatimukset Alankomaissa

Jos sinulla on emoyritys, jolla on yksi tai useampi määräysvallassa oleva tytäryhtiö Alankomaissa, sinun tulee olla tietoinen siitä, että sinun on sisällytettävä näiden tytäryhtiöiden taloudelliset tiedot myös konsernitilinpäätökseen. Mikä on määräysvallassa oleva tytäryhtiö? Alankomaiden lain mukaan se on oikeushenkilö, joka sallii yhtiöiden käyttää vähintään 50 prosenttia tai enemmän osakkeenomistajien kokouksen äänimäärästä. Lisäksi oikeushenkilöllä on lupa joko erottaa tai nimittää yli puolet valvonta- ja toimitusjohtajista. Jos omistat kumppanuuden ja oikeushenkilö on täysi kumppani, se kuuluu myös tytäryhtiön luokkaan.

Tietyissä tapauksissa sinun ei tarvitse sisällyttää konserniyhtiön tai tytäryhtiön taloudellisia tietoja. Tämä pätee vain, kun:

 • Tietojen merkitys on vähäinen, kun verrataan niitä koko ryhmään kokonaisuutena
 • Olisi erittäin kallista saada tietoja suhteessa taloudellisten tietojen tarpeeseen

Sen lisäksi on myös mahdollisuus jättää yhdistäminen pois, jos:

 • Tytäryritystä tai yritystä voidaan pitää Alankomaiden lakisääteisten tarkoitusten mukaan pienenä yrityksenä
 • Yritys on ns. Henkilökohtainen omistusosuus, eli se ei ole yritysryhmän päällikkö
 • Välitilausjärjestelmää voidaan soveltaa
 • Konsolidointiin tarvittavat taloudelliset tiedot sisällytetään tai sisältyvät suuremman tai emoyhtiön tilinpäätökseen
 • Yhtiö ei ole saanut vastustusta konsolidoinnin lakkauttamisesta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
 • Konsernitilinpäätös ja vuosikertomus on laadittu tilinpäätöksen määräysten mukaisesti Seitsemäs eurooppalainen direktiivi

2. Tarkastusvaatimukset Alankomaissa

Ainoastaan ​​keskisuurina tai suurina pidettyjä yrityksiä vaaditaan Alankomaiden lain mukaan palkkaamaan riippumaton, rekisteröity ja pätevä hollantilainen tilintarkastaja vuosikertomuksen laatimiseksi. Tämän tilintarkastajan on nimitettävä myös yrityksesi yhtiökokouksessa tai hallituksessa tai hallintoneuvostossa. Tarkastusraportissa on aina oltava seuraavat kohdat:

 • Sen on ilmoitettava, ovatko tilinpäätöksessä annetut tiedot Alankomaissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisia.
 • Sen on myös ilmoitettava, antavatko tilinpäätökset tarkan kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta vuodelta.
 • Täyttääkö hallintoneuvoston raportti kaikki lakisääteiset vaatimukset ja
 • Onko kaikki tarvittavat lisätiedot annettu

Tilintarkastajan on aina raportoitava hallinto- ja / tai hallintoneuvostoille. Toimivaltaisen elimen tulisi ottaa huomioon tilintarkastuskertomus ennen tilinpäätöksen vahvistamista tai hyväksymistä. Eikö tilintarkastus ole pakollinen yrityksellesi? Sitten sinulla on mahdollisuus vapaaehtoiseen tarkastukseen.

3. Julkaisuvaatimukset Alankomaissa

Konsolidointia ja tilintarkastusta koskevien vaatimusten lisäksi on myös tilinpäätöksen julkaisemista koskevia vaatimuksia. Toimitusjohtajien on laadittava ja hyväksyttävä ne viimeistään viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kun toimitusjohtajat ovat hyväksyneet tilinpäätöksen, osakkeenomistajien on hyväksyttävä ne kahden kuukauden kuluessa. Kun tämä on tapahtunut, yrityksen on julkaistava vuosikertomus 5 päivän määräajassa. Tämä edellyttää kopion toimittamista lausunnoista Alankomaiden kauppakamariin kaupparekisteriin.

Joissakin tapauksissa tilinpäätöksen koko valmistelujaksoa voidaan pidentää enintään 5 kuukaudella. Julkaisupäivän on tällöin oltava 12 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Huomaa, että jos osakkeenomistajat ovat myös toimitusjohtajia, hyväksymispäivä on myös hyväksymispäivä. Tällöin julkaisemisen määräaika on 5 kuukautta ilman jatkoa ja 10 kuukautta enimmäispidennyksellä.

Intercompany Solutions voi auttaa sinua kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvissä vaatimuksissa

Haluatko tietää lisää yrityksesi erityisvaatimukset? Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, ammattitaitoinen tiimimme voi auttaa sinua kaikissa kysymyksissäsi, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja hoitamiseen Alankomaissa.

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?