On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Yritysoikeus Alankomaissa

Alankomaiden yhtiöoikeus, jota kutsutaan myös "yhtiölain", on tärkein lakisääteisten säännösten ja sääntöjen perusta yhtiöiden yhdistämiselle ja hallinnoimiselle.

Lainsäädännössä luetellaan eri tyyppiset yhtiöt, jotka voidaan liittää Alankomaihin ja sijoittautumismenettelyyn liittyvät säännöt. Se kattaa yritysten noudattamisen, verotuksen ja hallinnon sekä menettelytavat konkurssiin, sulautumiseen ja yritysostoihin. Asiakirjassa määrätään myös vastuiden ja valtuuksien jakamisesta yrityksissä.

Yrityksen perustaminen Alankomaissa

Hollantilainen yhtiölaissa määritellään, mitä liiketoimintalomakkeita voidaan sisällyttää ja mitä määräyksiä ja päätöksiä sovelletaan jokaiseen lomakkeeseen. Sijoittajat voivat olla riippuvaisia ​​liiketoiminnan erityisestä toiminnasta ja edullisesta tavasta valita yksityisen (BV) ja julkisen osakeyhtiön (NV), tai rajoitettu ja yleinen kumppanuus. Laki ei tunnusta kumppanuuksia oikeushenkilöinä.

Yhtiölaissa kuvataan myös yritystoimintaprosessi ja yritystarkoituksia. Perustamismenettelyn on oltava lakien mukaisia. Tarvittavat asiakirjat, esim. Liittymisasiakirjat, on oltava paikallistettuja. Yhtiön toimitusjohtajat ovat sen edustajia ja heidän vastuunsa määräytyvät niiden yksiköiden ominaisuuksien perusteella, jotka he päättävät perustaa. Yhteisön on sisällytettäväkseen tarvittava pääoma; myöhempi osakkeensiirto kuuluu myös yhtiölainsäädännön piiriin.

Kaikki Alankomaiden siviililain säännökset ovat EY: n direktiivejä, arvopaperikaupan valvontaa ja pörssiyhtiöiden toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisia ​​ja osittain hallitsevat, miten hollantilaisia ​​yrityksiä hoidetaan. Ulkomaiset sijoittajat suunnitelma muodostaa hollantilaisen yrityksen voi aloittaa dynaamisen prosessin.

Hollannin yrityksen johto

Yhtiöjohdolla on yhtiölain mukainen kaksikerroksinen järjestelmä, joka koostuu johtoryhmän johtokunnasta ja johtoryhmän valvonnasta vastaavasta neuvonantajasta. Mallia sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin yrityksiin, joilla on rajoitettu vastuu. Nämä hallitukset ovat pakollisia suuryrityksille.

Yhtiön omistajat nimittävät johtokunnan jäsenet yhtiön perustamiseen. Hallintoneuvoston tehtävät ja toimivaltuudet on määritelty yhdistyksen artikkeleissa. Hallituksen jäsenten velat ja velvollisuudet ovat laillisesti perusteltuja, ja niihin voi kuulua rikosoikeudellinen ja siviilioikeudellinen vastuu.

Myös hollantilaisen henkilöstön palkkaamien yritysten omistajien tulee noudattaa työllisyyttä koskevaa lakia. Siinä on tärkeitä päätöksiä työntekijöiden ja työnantajien työolosuhteista, velvollisuuksista ja oikeuksista, irtisanomisesta, palkasta ja työajasta. Alankomaiden työvoimapolitiikka on joustavaa työvoiman osalta ja sillä on monia erityispiirteitä.

Tarvitsetko lisätietoja Alankomaiden yhtiölainsäädännöstä vai olisiko sinusta kiinnostunut aloittaa liiketoimintansa Alankomaissa? Soita paikallisiin toimihenkilöihimme yritystoiminnasta tukea ja neuvoja varten.

ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?